MENEDŽMENTS


Ir motivējoša un praktiska apmācību programma, kas paredzēta uzņēmuma un nodaļu vadītājiem, kuriem ir svarīga darbinieku darba produktivitāte, efektivitātes izvērtēšana un nosprausto mērķu sasniegšana.

Apmācības mērķis - ir pilnveidot nodaļu/departamentu vadītāju komunikācijas prasmes un iemaņas darba uzdevuma nodošanā un pārrunu vadīšanā ar darbiniekiem. Izskatīt katru vadītāja funkciju: Plānošana; Darba organizācija; Darbs ar personālu; Vadīšana;  Kontrole. Celt vadītāju pašmotivāciju un attīstīt stratēģisko domāšanu.

Apmācību vadīs:

Viens no labākajiem Baltijas apmācību speciālistiem, Armands Ābelītis, kurš ir apmācījis vairāk kā 2000 dažādu uzņēmumu vadītājus Baltijā.

Vadītāja loma / Kā kļūt par efektīvu vadītāju:

Laika un darba organizēšanas stratēģijas;

Prasības, kas jāievēro veiksmīgam vadītājam;

Ko darbinieki sagaida no vadītāja;

Līdera pamatiezīmes;

Līderība praksē - ko nozīmē būt līderim;

Ar ko atšķiras vadītājs no līdera;

Vadītājam/ līderim nepieciešamās pamata kompetences.

Darbinieku motivācija:

Nemateriālā motivācija;

Motivācija un savstarpēji saistītie lielumi;

Pozitīvas un negatīvas sekas - kas ietekmē motivāciju;

Kā izpaužas motivācija, kā to radīt un paaugstināt;

Praktiskas motivācijas metodes;

Darba deleģēšana:

 Kā paveikt darbu, neņemot tajā dalību;

Darba deleģēšanas septiņi soļi;

Biežāk sastopamās kļūdas darba deleģēšanā.

Pārmaiņu ieviešana:

Kā sagatavot darbiniekus pārmaiņām;

Kāpēc darbinieki pretojas pārmaiņām;

Kā novērst darbinieku pretošanos pārmaiņām;

Trīs posmi pārmaiņu laikā;

Kādā veidā vadītājam jāveic pārmaiņas;

Komunikācija un informācija;

Kā vadīt padotos ar dažādiem kompetences līmeņiem?

Kā veikt pārrunas ar darbiniekiem;

Kā profesionāli aizrādīt darbiniekam neiznīcinot viņa personību;

Kā rīkoties, ja darbinieks grauj jūsu autoritāti;

“Smagu” pārrunu struktūra;

Septiņi soļi vedot „smagas” pārrunas ar darbinieku / lomu spēles.

Veiksmīga un neveiksmīga menedžmenta cēloņi.

  Kursa praktiskie uzdevumi ir veidoti ar mērķi palīdzēt vadītājam saskatīt savas stiprās puses, attīstāmas kompetences un iepazīstināt ar metodēm, kā paaugstināt savu un darbinieku motivāciju un enerģiju virzībai uz mērķi, palielināt katra darbinieka iesaistīšanos un ieinteresētību kompānijas kopīgā mērķa sasniegšanā.

Ar cieņu:

Armands Ābelītis