Team Building
Ar ko "kolektīvs" atšķiras no "komandas"?

Komandā visi skatās / dara vienā virzienā. Tas nenozīmē, ka visi ir absolūts vienisprātis. Taču darbi notiek vienotā stilā un ar vienādu ātrumu. Kolektīvā nav vienotības, personīgās ambīcijas un domas ir svarīgākas par visas komandas vajadzībām. 

kolektivs

Komanda

 

Kāpēc man nepieciešama "Komanda" nevis "Kolektīvs?

Atbilde slēpjas - sinerģijā. Fizikā ir atklāts, ka viena 75W spuldzīte, ražo vairāk gaismas nekā trīs spuldzītes katra pa 25W.

Kolektīvs, tās ir spuldzītes, kurā katra spīd pati par sevi un ar citām spuldzītēm ir saistīta tikai funkcionāli. Taču komandā - tā ir viena liela, vesela spuldze. Kura vienmēr būs košāka, efektīvāka un ātrāka par atsevišķi ņemtām spuldzēm, pat ja to ir vairāk.


Kad sākas komandas veidošana?


Komandas izveide sākas jau - atlases procesā. Jebkurš atlases speciālists darba intervijas laikā cenšas atbildēt uz 3 svarīgiem jautājumiem:

1) Vai Tu vari strādāt? (kompetence, pieredze, zināšanas)

2) Vai Tu strādāsi? (vai iesi projām jau pēc mēneša)

3) Vai Tu iekļausies kolektīvā?

Uz pēdējo jautājumu nekļūdīgāk spēj atbildēt tikai praktizējoši psihologi un psihoterapeiti. Lai arī speciālisti to noklusē, bet tā nav viņu specialitāte orientēties psiho-fiziski emocionālajos profilos un to savietojamībā. Tamdēļ uz pēdējo jautājumu vairums atbild intuitīvā līmenī - patīk man cilvēks vai nē?

Ar ko sākt?

Kad jauns darbinieks ierodas uzņēmumā, viņa prasmes un nepieciešamība ir jāpārdod VISIEM uzņēmuma darbiniekiem.

Jums publiski jāatbild uz jautājumu - kādēļ nespējam iztikt bez šī cilvēka? Jo labāk atbildēsiet uz šo jautājumu, jo aktīvāk viņam palīdzēs kolēģi. Jo labāk tie palīdzēs, jo ātrāk saņemsiet gaidītos rezultātus.

No kā sastāv komanda?

Parasti mēs izvēlamies cilvēkus pēc sava sejas un līdzības. Ja tie atšķiras no mums, tad mums viņi neder. Šāda pieeja garantē stabilitāti un paredzamību, taču parasti izslēdz konkurētspējīgas idejas un inovatīvu projektus. Tamdēļ, reizēm der noriskēt ņemt komandā tos, kas atšķiras no jums. Jo ja cilvēki domās tā pat kā jūs un rīkosies tāpat kā jūs - tad ko jaunu Jūsu komanda varēs radīt? Tikai to pašu ko iepriekš.

 

 

Saliedēšanas funkcija. Kur tā atrodas?

Vairums cilvēku uzņēmuma hierarhiju iedomājas šādi. Principā, tas nav nepareizi taču tā ir pārāk vienkāršota, un nespēj atbildēt uz daudziem svarīgiem "menedžmenta" jautājumiem. Tas kas šeit nav redzams, ir vertikālie un horizontālie procesi.

hierarhija

Tas, ko ikdiena palaižam garām ir, ka komandas veidošanas ir horizontālais process. Respektīvi, neatkarīgi no departamenta funkcijas (finanses, grāmatvedība, pārdošanas, serviss), uz to attiecas vienots organizatoriskais process, kā labāk saliedēt kolektīvu. Ar sarkano bultu, domāta "teambuilding aktivitāte", kas piemērojama jebkurai nodaļai, neatkarīgi no funkcijas, kuru tā veic.

hierarhija2

 Kā varat pamanīt, arī augstākajā vadības līmenī ir svarīga saliedētības sajūta.

Psihologa Sišora tests.

Grupa saliedētība - ir ļoti svarīgs parametrs, kas norāda grupas integrāciju vienā veselā - to var noteikt ne tikai ar sociometrisko indeksu palīdzību. Daudz vieglāk to izdarīt, veicot vienkāršu testu, kas sastāv no 5 jautājumiem ar atbilžu variantiem. Respondenti izvēlas atbildi un ietekmē punktu skaitu, kurš dots iekavās (maksimālais punktu skaits ir 19 punkti. Minimālais: 5).                             Testa laikā respondentiem punktu skaitu RĀDĪT NEDRĪKST.

   Kā Jūs novērtētu savu dalību šajā grupā?

       Jūtos kā komandas dalībnieks, un esmu daļa no grupas (5)

       Es piedalos lielākajā daļā tās aktivitāšu (4)

       Es piedalos dažos pasākumos un nepiedalos citos (3)

       Es nejūtos, ka esmu tās dalībnieks (2)

       Dzīvoju un pastāvu atsevišķi no tās (1)

       Es nezinu, grūti atbildēt (1)

   Vai jūs pārietu uz citu grupu, ja būtu tāda iespēja (nemainoties citiem nosacījumiem: algai, atrašanās vietai, darba intensitātei)?

       Jā, ļoti gribētu pāriet (1)

       Visdrīzāk kā pārietu, nekā nē (2)

       Nesaredzu nekādu atšķirību (3)

       Visticamāk palikšu esošajā (4)

       Ļoti vēlos palikt grupā (5)

       Nezinu, grūti pateikt (1)

   Kādas Jums ir attiecības ar Jūsu grupas dalībniekiem?

       Labākas nekā lielākai daļai citu komandu (3)

       Aptuveni tādas pašas kā vairumā citu (2)

       Sliktākas nekā citās (1)

       Es nezinu, grūti pateikt (1)

   Kādas ir jūsu attiecības ar vadību?

       Labākas, nekā lielākajai daļai komandas (3)

       Aptuveni tādas pašas kā vairumam (2)

       Sliktākas nekā lielākajā daļai grupas locekļu (1)

       Nezinu (1)

   Kā cilvēki attiecas pret darbu jūsu komandā?

       Labāk nekā lielākajā daļā citu kolektīvu (3)

       Aptuveni tā pat kā citur (2)

       Sliktāk nekā citur(1)

       Nezinu (1)

Grupas saliedētības līmenis

   15,1 punkti un vairāk - augsts;

   11,6 - 15 punkti: virs vidējā;

   7 - 11.5 - vidējs;

   4 - 6,9 - zem vidējā;

   4 un zemāk - zems.

Darbinieku tipi uzņēmumā:

Kritiķi - skaļi, kategoriski, enerģiski. Viegli atrod vājās vietas sistēmā / oponentos. Nereti piedāvā jēgpilnu risinājumu problēmai.

Analītiķi - klusi, pasīvi, intraverti. Ietver sevī vērtīgu kompetenci, visai nepiemēroti darbā ar klientiem, jo vāja atgriezeniskā saite.

Kolektīva dvēsele - nogludina domstarpības, uztur labu gaisotni komandā (svarīgi starp personisku konfliktu gadījumā), ekstraverti, vairumā gadījumu uzcītīgi strādā

Biznesa Haizivis - labi celmlauži klientu iegūšanā / noturēšanā, efektīvi nodaļu vadītāji, ļoti praktiski, nav emocionāli. Asi izteikumos, reti uztur sociāla rakstura attiecības ar "zemākas kastas" pārstāvjiem, arī darbā.

Briljanti - ar labu izglītību. Izcili labi tiek galā ar jebkāda veida pienākumiem, reti paceļ balsi, ar daudziem atrod kopīgu valodu. Labi vadītāji, taču pietrūkst stingrības pret padotajiem. Ekstraverts analītiķis. Nav izplatīta tipoloģija. Ļoti vērtīga ilgtermiņa funkciju/projektu izpildē, plānošanā, auditā.

Runīgie - lieliski pārdevēji. Zināšanas saraustītas, fragmentāras. Eksperti nav nevienā no jomām. Izteikti ekstraverti. Ja pareizi vadīti, sasniedz pieņemamus rezultātus. Spēj radīt ilūziju, ka adaptējas it visā. Taču patiesība tā nav.

Un, ja vēlaties, lai sporta spēļu laikā, jūsu darbinieki sāktu ievērot arī savu kolēģu talantus - droši zvaniet. Mēs to noorganizēsim.

 
KOMANDAS VEIDOŠANA CAUR SPĒLĒM:

Divi spēj vairāk, nekā viens - tikai gadījumā, ja prot sastrādāties. Komandas locekļi sanāk kopā - VIENOTAM MĒRĶIM. Komandas interesēm jābūt augstākām par atsevišķi ņemta indivīda interesēm. Nevajag aizmirst, ka indivīda spēja "izdzīvot" ir pateicoties tieši komandai.


Komandas veidošanas ir nepārtraukts process. Un tiešām prasa kreatīvu pieeju. Labs variants ir dažādas komandu spēles - pieprasot sadarboties tā pa īstam. Spēles simulē situācijas, kurās "izdzīvošana" sasniedzama tikai grupā. Spēles iemāca uzticēšanos un galvenais (!!!) - prāta elastību. Problēmas TIEŠĀM var risināt dažādos veidos. Taču visbiežāk mēs uzskatām, ka tikai vienā veidā - tas kuru piedāvājam mēs paši.

Sporta spēļu priekšrocības:

  • - neaizņem daudz laika;
  • - nav tā lielākā izmaksu pozīcija (ilgtermiņā);
  • - 100 % darbinieku iesaistīšana;
  • - viegli adaptējama konkrētam kolektīvam / organizācijai.

Ja vēlaties spēcīgu komandu ar potenciālu uz rezultātiem,  BEIKER FITNESS Jums izstrādās un noorganizēs, īpaši sagatavotus saliedēšanas pasākumus, balstoties uz Jūsu spējām, vēlmēm, sarežģītības pakāpes, laika, sezonas, budžeta, atrašanās vietas un citiem faktoriem.Aizpildiet šo - Pasākuma_organizešanas_pieteikšanās-anketa-docx