PLOSTU BRAUCIENS ''SALIDOJUMS''

Notikumi, kuri atstās pēdas Jūsu nozīmīgākajos brīžos, dienā, kad komandas spēku veidosim kopīgi iepazīstot katru vienu, lai sasniegtu rezultātu.

 • šMācīsies attīstīs savas robežas (sakot”), arī pastāvēt par savu lēmumu.
 • šMācīsies pārvarēt nedrošību un gūt lielāku pārliecību par sevi.
 • šIepazīs savas stiprās puses, arī apzinās attīstāmās.
 • šDefinēt mērķus un tos sasniegt.
 • šTas ļaus ļoti skaidri ieraudzīt  katra komandas spēlētāja lomu komandā.
 • šIdeju apmaiņu un daudz radošu risinājumu meklēšanu un aktīvu darbošanos.
 • šKomandas saliedētības stiprināšanu un kopīgu mērķu sasniegšanu.
 • šAttīstīt prasmi komunicēt ar dažādiem sadarbības partneriem un pārvarēt izaicinājumuskomunikācijā.

1


2

3

Gatavs... 

KĀPĒC TIEŠI TEV ?

 • Var palīdzēt ātrāk un efektīvāk noskaņot uz viena viļņa jaunas komandas dalībniekus – jaunu nodaļu radīšanas vai reorganizācijas procesos
 • Rast sadarbības modeļus un paplašināt pilnvaras starp dažādu līmeņu vadītājiem, kuriem kopīgi jāpieņem lēmumi vai jāsadarbojas to realizēšanā
 • Jau esošo funkcionālo komandu stipro un vājo pušu noskaidrošana un potenciālaatklāšana, piederības stiprināšana komandai
 • Viena uzņēmuma dažādu nodaļu darbinieku komunikācijas un sadarbības uzlabošana, lai uzlabotu darba efektivitāti
 • Jauna vadītāja integrācijas paātrināšana jau esošajā komandā – komandas dalībnieku iepazīšanās un komandas nākotnes darbības modeļu izveidošana

šAtraktīvi


šKonstruktīvi


šPraktiski


šKreatīvi


PLOSTU BRAUCIENS ''SALIDOJUMS''


Pirkumu grozs