PLOSTU BRAUCIENS ''SALIDOJUMS''

Notikumi, kuri atstās pēdas Jūsu nozīmīgākajos brīžos.

 • šMācīsies attīstīs savas robežas (sakot”), arī pastāvēt par savu lēmumu.
 • šMācīsies pārvarēt nedrošību un gūt lielāku pārliecību par sevi.
 • šIepazīs savas stiprās puses, arī apzinās attīstāmās.
 • šDefinēt mērķus un tos sasniegt.
 • š
  Atklāsim katra komandas spēlētāja lomu komandā.
 • š
  Ideju apmaiņa, meklēšana un aktīva darbošanās.
 • šVeicināt komandas saliedētību, kopīgu mērķu sasniegšanai.
 • šAttīstīt prasmi komunicēt ar dažādiem sadarbības partneriem un pārvarēt izaicinājumuskomunikācijā.

1


2

3

Gatavs... 

KĀPĒC TIEŠI TEV ?

 • Palīdzēs ātrāk un efektīvāk noskaņot uz viena viļņa jaunas komandas dalībniekus – jaunu nodaļu radīšanas vai reorganizācijas procesos
 • Izveidot sadarbības modeļus un paplašinās pilnvaras starp dažādu līmeņu vadītājiem, kuriem kopīgi jāpieņem lēmumi vai jāsadarbojas to realizēšanā
 • Jau esošo funkcionālo komandu stipro un vājo pušu noskaidrošana un potenciālaatklāšana, piederības stiprināšana komandai
 • Viena uzņēmuma dažādu nodaļu darbinieku komunikācijas un sadarbības uzlabošana, lai uzlabotu darba efektivitāti
 • Jauna vadītāja integrācijas paātrināšana jau esošajā komandā – komandas dalībnieku iepazīšanās un komandas nākotnes darbības modeļu izveidošana

šAtraktīvi


šKonstruktīvi


šPraktiski


šRadoši


PLOSTU BRAUCIENS ''SALIDOJUMS''